Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Distans

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16043 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Kursen består av kommenterade korta föreläsningsvideos och till dessa finns automatiskt rättade flervalsfrågor där du enkelt får feedback på vad du kan. Examinationen sker på samma sätt och du väljer själv när du tar del av innehållet och gör de examinerande uppgifterna. Lärarkontakt fås via ett diskussionsforum eller via frågestunder på Zoom.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen ger en grundläggande kunskap om organiska ämnens egenskaper och deras betydelse inom industriella tillämpningar. Grundläggande begrepp inom reaktionskinetik såsom reaktioners hastighet och aktiveringsenergi, mekanismer för viktiga organisk-kemiska reaktionstyper (substitution, addition, eliminering, oxidation, reduktion), katalys tas upp.

Prova och ta chansen att lära dig mer om hur de föreningar som är förutsättningen för allt liv på jorden är uppbyggda och hur vi kan använda dem för att skapa en grönare framtid.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11