Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling, 3 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 27 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16051 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Föreläsningar och seminarier med presentationer och inlämningsuppgifter ingår i kursen. Seminarier och inlämningsuppgifter är obligatoriska.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Grundkurs i kemi 10 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

I kursen behandlas frågeställningar kopplade till undervisning av miljökemi och hållbar utveckling. Kursen behandlar också regler och lagar som finns gällande kemiska produkter i arbetslivet och hur man arbetar säkert med laborationer och i ett laboratorium.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11