Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 67 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16521 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi. Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp, rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ger en översikt av olika begrepp inom kemisk bindning och intermolekylär växelverkan och hur olika molekylegenskaper påverkas av dessa. En översikt av de viktigaste beräkningsmetoder som används för att studera struktur, bindning och dynamik på atomär/molekylär nivå inom kemin (nämligen kvantmekaniska beräkningar, kraftfältsberäkningar, Monte Carlo- och molekyldynamik-simuleringar). För- och nackdelar med olika beräkningsstrategier diskuteras. Datorlaborationer är en viktig del av kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11