Molekylär bioenergetik och biofysik, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 67 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-66407 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 27 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: 30 hp grundläggande kemi inklusive 5 hp biokemi och 5 hp fysikalisk kemi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Kursen behandlar membranproteiners struktur, funktion och molekylära mekanismer, och deras roll för biologisk energiomvandling. Områden som berörs är energiomvandling i eukaryota och prokaryota celler, med fokus på termodynamiska principer, fotosyntes, respiration. Stor tonvikt läggs på entropi, kemisk potential, och biokemiska standardtillståndet, och hur redoxprocesser genererar energi i cellen, kopplingen mellan elektrontransport och protongradienter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11