Spektroskopi, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 18 september 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-16402 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 1 augusti 2023 – 17 september 2023

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i spektroskopi och om de mer etablerade spektroskopiska metoderna samt deras tillämpbarhet. Särskild vikt läggs vid att lära sig att välja och värdera lämplig spektroskopisk metod utifrån problemställningen samt tolka erhållna mätresultat.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11