Fotokemi, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 67 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-66501 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Något av följande krävs: (1) 120 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Genomgången Spektroskopi, 10 hp. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, rekommenderas; (2) 120 hp med 75 hp fysik eller kemi samt genomgångna kurser om 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen omfattar ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska metoder inom modern fotokemi. Fundamentala fotofysiska och fotokemiska processer i molekyler och i halvledare analyseras med klassiska och kvantmekaniska metoder. Speciell vikt kommer att läggas på avancerad behandling av fotokemiska reaktioner i energiomvandlingssystem, som till exempel fotokatalys och fotosyntes. Medicinsk och industriell användning av fotokemi behandlas, samt atmosfärisk fotokemi och dess miljöaspekter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11