Kemi för förnybar energi - profilkurs, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16507 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav 90 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger en överblick över förnybar energi som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Teknologiska aspekter såväl som socioekonomiska och miljöfrågor diskuteras. Särskild vikt läggs vid tekniker av kemisk relevans. Exempel av ämnen som presenteras: globala energisystem, biobränslen, konstgjord fotosyntes, solceller, batterier och bränsleceller. Undervisningsformat: seminarier, litteraturläsning, diskussionsmöten och studentpresentationer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11