Laserspektroskopi, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 67 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16515 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi alternativt fysik. Spektroskopi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om laserspektroskopiska metoder samt teoretisk bakgrund om lasrar och laserljus växelverkan med materia. Kursen ger vidare kännedom om teknik och instrumentering för laserspektroskopiska mätningar. I kursen ingår laborativa övningar som illustrerar begrepp och fenomen som är karakteristiska för lasrar och som ska ge en viss experimentell färdighet i de spektroskopiska tillämpningar som behandlas i kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11