Examensarbete C i matematik, 15 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024 (Flexibel kursstart), 50 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-60050 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 60 hp matematik. Flervariabelanalys M. Linjär algebra II. 15 hp matematik på nivå G2F genomgångna (får läsas parallellt med examensarbetet). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Denna kurs består av ett självständigt arbete och är obligatorisk för dig som vill ta kandidatexamen i matematik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Matematiska institutionen

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 480, 751 06 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@math.uu.se

Telefon: 018-471 32 03, 018-471 32 00