Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11622 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 28 juli 2022 – 5 september 2022

Behörighet: 120 hp varav 40 hp matematik och 60 hp datavetenskap, inklusive Djup maskininlärning för bildanalys, och Data, etik och rätt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen består av ett grupparbete kring ett projekt från näringsliv eller forskning, samt ett antal föreläsningar kring ämnen med anknytning till utveckling av mjukvaruprodukter. Exempel på ämnen för sådana föreläsningar är: Ramverk för mjukvaruutveckling (till exempel agila metoder såsom Scrum), projekt- och tidsplanering, IP och licensfrågor, affärsplan och marknadsanalys, kvalitetssystem, regler och förordningar, muntlig och skriftlig presentation, etik.

Föreläsningarna sammanflätas med introduktion av projekten, problemanalys och planering. Projektens omfattning är lämplig för grupper av cirka sex studenter. Efter inledningsfasen genomför studenterna projekten, och i slutet av kursen presenteras detta för kursdeltagarna samt externa projektägare.

Etiska överväganden integreras i projekten, med målet att du ska utveckla förmåga att delta konstruktivt i dialog om etiska frågor och motivera dina val. Vi kan, på en projektnivå föreställa oss multidisciplinära team i samarbete med andra program, som på ett passande sätt kombinerar färdigheter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se