Avancerad bildanalys, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11623 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 120 hp inklusive Djup maskininlärning för bildanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen baseras på seminarier, gästföreläsningar, läsning och diskussion av vetenskapliga artiklar. Kursinnehållet anpassastematiskt för de olika fördjupningsinriktningarna, och i viss mån även efter enskilda studenter. Exempel på ämnen somkan ingå i kursen är texturanalys, bildregistrering, grafbaserade metoder.

I kursen ingår även läsuppgifter, presentationer i skriftlig och muntlig form, kritisk analys av vetenskapliga artiklar ochmetoder, diskussion om etiska principer. Även praktisk implementation av och utvärdering av metoder för bildanalys ochmaskininlärning kan ingå.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se