Intelligenta interaktiva system, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11621 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 120 hp inklusive 15 hp matematik och 60 hp datavetenskap/systemvetenskap, varav minst 20 hp programmering/algoritmer/datastrukturer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Intelligenta maskiner (till exempel robotar, virtuella agenter, användargränssnitt och smarta telefoner) används alltmer för att stödja människor i vardagliga sysslor. Detta kräver att dessa maskiner ska kunna samverka på ett säkert och socialt sätt med människor i utmanande och komplexa naturliga miljöer och även anpassa sig till människor på ett intelligent sätt.

Kursen ger en översikt över beräkningstekniker för intelligenta, förkroppsligade interaktiva system, inklusive strategier för perception (till exempel syn men även andra former av perception), inlärning och interaktionsförmåga. Kursen kommer att omfatta tekniker för datorseende, beteendegeneration och beteendestyrning samt maskininlärningsbaserade metoder som kan användas för att analysera och anpassa maskiner till de människor som dessa interagerar med.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se