Digitala bildalstrande system, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61610 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 15 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: 120 hp inklusive genomgången Introduktion till bildanalys eller genomgången Datoriserad bildanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.).

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Under de senaste decennierna har en mängd olika avbildningstekniker utvecklats för olika ändamål. Kursen presenterar dessa på ett enhetligt sätt och belyser deras möjligheter och begränsningar så att du får verktyg att själva kunna utvärdera och använda sådana system. Exempel på tekniker som kan ingå i kursen är CCD/CMOS sensorer, laserskanning, fluorescens- och konfokalmikroskopi, IR sensorer och värmekameror, multispektral avbildning och spektrometrar, aktiva och passiva mikrovågssensorer, olika typer av tomografi, MR, CT, PET, SPECT, ultraljud och atomkraftsmikroskopi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se