Vetenskaplig visualisering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11617 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 120 hp inklusive en grundkurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Med uttrycket "en bild säger mer än tusen ord" avses idén att komplicerade berättelser kan beskrivas med enbart en enkel bild. Detta är sant även inom det vetenskapliga området och uttrycket beskriver i hög grad vad vetenskaplig visualisering handlar om. När man har stora och komplexa datamängder från experiment eller beräkningar är visualisering ett sätt att ge djupare insikt och kunskap. I vissa fall är det den enda möjligheten att tolka resultaten. Vetenskaplig visualisering handlar om just detta, metoder för att visualisera stora datamängder.

I kursen lär du dig bland annat att välja lämplig metod givet en viss datamängd, metoders begränsningar och att använda visualiseringsverktyg. Fokus kommer att vara att genom scriptprogrammering använda programvarupaketet VTK (Visualisation Toolkit) och på så sätt skapa fantastiska visualiseringar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se