Krav inom agil utveckling, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-61607 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 23 januari 2023

Behörighet: 120 hp och (1) 15 hp människa-datorinteraktion på avancerad nivå, eller (2) 30 hp inom datavetenskap/systemvetenskap inklusive Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling eller, (3) 50 hp datavetenskap varav 10 hp på avancerad nivå. Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv och Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Inom nästan alla yrken används idag datorer för att stödja delar av arbetet. Vissa användare är nöjda med sina IT-system men många upplever att IT-systemen är onödigt krångliga och därför försvårar arbetet. Detta är också en av de främsta orsakerna till att många införanden av nya IT-system misslyckas.

Den här kursen handlar om metoder för att ta reda på hur IT-stöd bör utformas, med fokus på att ge professionella yrkesutövare bra stöd i sina arbeten. Begreppen användbarhet och användarcentrerad design sätts i sammanhang med agil mjukvaruutveckling. I kursen genomförs även den första iterationen av ett agilt utvecklingsprojekt för att ge praktisk erfarenhet av att identifiera och förfina krav genom observationsstudier, intervjuer, behovsanalys, kontextuell design och utvärdering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se