Klimat i förändring, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 33 %, Distans

  Startdatum: 19 september 2022

  Slutdatum: 11 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-18519 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad distanskurs. Undervisning i virtuellt klassrum.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 18 september 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om hur jordens klimat har varierat historiskt och vilka naturliga faktorer som orsakar variationen. Vi går även igenom metoder som används för att förutsäga det framtida klimatet, med fokus på nuvarande klimatmodellers styrkor och svagheter. Människans pågående påverkan på klimatet diskuteras i detalj samt vilka möjliga effekter denna påverkan kan orsaka.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@geo.uu.se