Kritiska metaller och mineral, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 21 november 2023

  Slutdatum: 10 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-18611 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 21 oktober 2023 – 20 november 2023

Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger en översikt av principerna bakom, samt urvalet och klassificeringen av kritiska metaller och mineral och deras användning, deras fördelning globalt, med extra användarfokus på EU. Konceptet "peak metal", liksom tillgången på kritiska metaller och mineral diskuteras. De kritiska metallernas mineralogi och bildningsprocesserna bakom dagens och framtidens förekomster, och deras fördelning och klassifikation. Problematik kring substitution och återvinning diskuteras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07