Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning 2020/2021 (5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 1 mars 2021

Slutdatum: 22 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-68610 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Världens behov av mineraler och metaller ökar i takt med en växande medelklass. Det är sannolikt att en betydande andel av detta behov måste täckas med resurser från platser som är till stor del underutforskade, så som Afrika. Den afrikanska kontinenten rymmer stora förekomster av krom, koppar, diamanter, guld, järn, mangan, platinagruppens metaller, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. Denna kurs täcker vetenskapliga områden som spänner från malmbildning i Afrika och lämpliga exploateringsstrategier till sociala, miljömässiga och politiska utmaningar. Inom kursen används många fallstudier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07