Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 26 februari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-68610 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 26 januari 2024 – 25 februari 2024

Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Världens behov av mineraler och metaller ökar i takt med en växande medelklass. Det är sannolikt att en betydande andel av detta behov måste täckas med resurser från platser som är till stor del underutforskade, så som Afrika. Den afrikanska kontinenten rymmer stora förekomster av krom, koppar, diamanter, guld, järn, mangan, platinagruppens metaller, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. Denna kurs täcker vetenskapliga områden som spänner från malmbildning i Afrika och lämpliga exploateringsstrategier till sociala, miljömässiga och politiska utmaningar. Inom kursen används många fallstudier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07