Kritiska perspektiv på hållbar utveckling i Sverige, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-19506 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Sverige beskrivs ofta som världsledande inom hållbar utveckling, men lever Sverige upp till denna bild? Och hur kan olika initiativ inom hållbarhetsområdet i Sverige förbättras och revideras genom en kritisk granskning, diskussion och process?

Denna kurs är utformad för att konkret undersöka denna bild av Sverige genom att ta en närmare, kritisk titt på hur Sverige historiskt har arbetat med hållbar utveckling och hur väl nuvarande initiativ kan fungera som en modell för hållbarhet på global nivå. Genom interaktion med olika akademiker och yrkesverksamma låter denna kurs dig att från olika perspektiv undersöka framgångsrika och misslyckande exempel från Sveriges arbete med hållbarhet. De olika fallstudierna och exemplen från Sverige problematiserar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling. Som sådan utmanar den här kursen dig att möta "hållbar utveckling" som ett komplext och ifrågasatt begrepp och tillämpa det i det svenska sammanhanget.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS

Villavägen 16, Uppsala

Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Telefon: 018-471 27 08