Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-19508 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-19515 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen inleds med en (icke obligatorisk) sammankomst och avslutas med en obligatorisk träff i Uppsala. Inspelade föreläsningar och filmer visas via webben.
  Deltagarna diskuterar i Zoom eller i ett webbforum under seminarier eller workshops. Individuella reflektioner skrivs löpande. Kursen avslutas med skriftlig individuellt författat fördjupningsarbete samt muntlig redovisning av detta.
  Fungerande dator och internetuppkoppling krävs för att kunna ta del av föreläsningar och för att kunna delta i diskussioner.
  Kontakt med kursansvariga sker via e-post.


  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Antal frivilliga träffar på campus: 1

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Hur påverkar dagens ekonomiska system globalisering, människor och miljö i olika delar av världen? Vilka institutioner och aktörer har bäst möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling? Hur förändrar den ekonomiska krisen satsningar och initiativ inom hållbarhetsområdet?

Den här kursen fokuserar på olika ekonomiska teorier som nationalekonomi, miljöekonomi och ekologisk ekonomi, ekonomisk historia, rättvisa, makt, utvecklingsmodeller och alternativa ekonomiska lösningar. Genomgående granskas, analyseras och diskuteras olika perspektiv, teorier och aktuella exempel i mötet med kunniga och intresseväckande gästföreläsare med lång erfarenhet inom området. Kursen samlar även internationella och svenska studenter till dialog och debatt rörande den globala ekonomins tillstånd och framtid.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS

Villavägen 16, Uppsala

Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Telefon: 018-471 27 08

Studievägledare

E-post: susdev@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 12