Klimatledarskap - makt, politik och kultur, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-69511 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Ledarskap i klimatfrågan nämns ofta i både nyhetsmedia och av politiker själva, men vad innebär egentligen detta? Vilken slags kunskap och vilka färdigheter kommer framtida klimatledare behöva lära sig? Vilka politiska, kulturella och psykologiska resurser saknas i nuvarande initiativ?

Den här kursen diskuterar grunderna för ett effektivt och fungerande klimatledarskap ur ett globalt perspektiv. Utifrån en analys av hur klimatet har ändrats under planetens långa geologiska historia och hur det har spelat en central roll i biosfärens liv, undersöker kursen hur dessa förändringar har påverkat olika samhällen och hur dessa samhällen har reagerat.

Sen diskuteras de samhälleliga och kulturella orsakerna till dagens klimatförändring, med fokus på hur fossila bränslen har omvandlat moderna samhällen och kulturer. Med den kunskap som förvärvats under de första två delarna av kursen och ett antal kritiska perspektiv inom politik, makt och filosofi granskas ett möjligt ramverk för ett fungerande klimatledarskap.

Den sista delen av kursen syftar att till tillämpa det ramverk som arbetats fram genom fallbaserade workshops utifrån ett antal framtida scenarier på en global och lokal nivå, med olika strategier för minskade utsläpp och klimatanpassning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS

Villavägen 16, Uppsala

Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Telefon: 018-471 27 08