Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-19514 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna i Latinamerika idag och hur kan olika aktörer arbeta tillsammans för ett hållbart och jämställt samhälle? Hur kan olika historiska och samtida exempel från Latinamerika öka kunskapen och förståelsen av frågorna? Och vilka framtidsvisioner kan tjäna som inspiration i arbetet för en hållbar utveckling?

Kursens behandlar och diskuterar i en löpande serie tillfällen frågor gällande hållbarhet, hållbar utveckling, miljö och utveckling, makt, rättvisa i Latinamerika. Denna serie sammanlänkar en historisk bakgrund, kritisk analys och förståelse med en sammanfattande bild och diskussion av hur olika länder och aktörer arbetar med hållbar utveckling idag. Detta sker i relation till utmaningar gällande nyttjande av naturresurser och miljöskydd, ekonomi, politik, internationellt samarbete, fördelning av resurser, sociala motsättningar, identitet, kultur och fattigdom.

Kursen kombinerar mer traditionella ämnen som historia, idéhistoria, sociologi, antropologi, statsvetenskap och utvecklingsstudier. I kursen ingår även tvärvetenskapliga forskningsområden, teoribildningar och begrepp som hållbarhetsmålen, politisk ekologi, miljörättvisa, genusvetenskap, historisk ekologi, miljöhistoria och aktionsbaserad forskning.

Utifrån den historiska förståelsen och dagens situation i Latinamerika presenteras och diskuteras olika hållbarhets- och framtidsvisioner som kan skapa mer hållbara samhällen på lokal såväl som internationell nivå. De projektarbeten som du arbetar med under kursen belyser en specifikt avgränsad frågeställning eller specifikt fall inom kursens område.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA