Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, Kvällstid, 25 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-69517 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Hur kan en tvärvetenskaplig, transdisciplinär ansats gällande de existentiella, filosofiska och psykologiska aspekterna av klimatförändringar bidra till en samhällelig och individuell klimatomställning? Hur kan vi förstå och förhålla oss till de klimatframtider som forskare och andra aktörer lyfter fram? Hur kan olika uttrycksformer inom konst och berättande öppna upp nya förståelser och berika debatten om ett förändrat klimat och dess konsekvenser?

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi (t.ex. miljömelankoli), konstnärliga uttrycksformer (till exempel klimatkonst) och litterära kommunikationssätt (till exempel ekokritik, climate fiction). Genom olika teoretiska förståelser och kunskap inom psykologi, filosofi, etik, konstvetenskap, litteraturvetenskap och klimatvetenskap fördjupas diskussionen kring hur olika sätt att arbeta inom området kan bidra till en individuell och samhällelig klimatomställning. 

Kursens olika delar sammanför ett mer erfarenhetsbaserat, processfokuserat och kreativt lärande med ett mer reflexivt, diskuterande och kunskapsorienterat lärande, där konst och vetenskap möts i en transdisciplinär och kritisk dialog. De projektarbeten studenten utvecklar, initierar och arbetar med under kursens gång är en praktisk fördjupning av någon av de frågor, områden som kursens behandlar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledare susdev@geo.uu.se

Telefon: 018-471 71 54