Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-69517 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Hur kan en tvärvetenskaplig, transdisciplinär ansats gällande de existentiella, filosofiska och psykologiska aspekterna av klimatförändringar bidra till en samhällelig och individuell klimatomställning? Hur kan vi förstå och förhålla oss till de klimatframtider som forskare och andra aktörer lyfter fram? Hur kan olika uttrycksformer inom konst och berättande öppna upp nya förståelser och berika debatten om ett förändrat klimat och dess konsekvenser?

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi (till exempel miljömelankoli), konstnärliga uttrycksformer (till exempel klimatkonst) och litterära kommunikationssätt (till exempel ekokritik, climate fiction). Genom olika teoretiska förståelser och kunskap inom psykologi, filosofi, etik, konstvetenskap, litteraturvetenskap och klimatvetenskap fördjupas diskussionen kring hur olika sätt att arbeta inom området kan bidra till en individuell och samhällelig klimatomställning.

Kursens olika delar sammanför ett mer erfarenhetsbaserat, processfokuserat och kreativt lärande med ett mer reflexivt, diskuterande och kunskapsorienterat lärande, där konst och vetenskap möts i en transdisciplinär och kritisk dialog. Det projektarbete du utvecklar, initierar och arbetar med under kursens gång är en praktisk fördjupning av någon av de frågor, områden som kursens behandlar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07