Matematisk modellering av fotboll, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Blandad tid, 33 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11813 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 27 juli 2023 – 4 september 2023

Behörighet: 120 hp inklusive Sannolikhetslära och statistik, Linjär algebra, Envariabelanalys och Grundläggande programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger verktyg för dataanalys av fotboll med tillämpningar inom professionella fotbollsklubbar, nationella fotbollsorganisationer och media. Kursen täcker den tekniska kunskap som krävs för att inom detta område bidra till fotbollsorganisation:

 • grundläggande statistiska metoder och visualisering
 • datakällor och molnberäkningar
 • standarder för hantering och lagring av data
 • klassificering och regression
 • förväntade mål och ""action value""-modeller
 • logistisk regression
 • neurala nätverk och andra maskininlärningsmodeller tillämpade på fotboll
 • grundläggande analysmetoder för spårningsdata
 • simuleringsmetoder
 • spelplanskontroll.

Praktiska exempel som studeras i kursen kommer främst från fotboll, med fokus på praktiska tillämpningar inom fotbollsorganisationer såsom skapande av prestationsmått för spelare och lag. Vidare studeras hur data och modeller kan användas för att kommunicera med tränare, talangscouter, sportchefer, spelare och fans.

Uppläggning för distanskurs: Detta är en webbaserad kurs helt utan fysiska träffar (inklusive examinationen). Läsanvisningar och annan kommunikation sker genom kursens webbplats samt via e-post. Tillgång till internet är en förutsättning för kursen. Undervisningsspråk är engelska och krävs för allt eget arbete. Kontakt med lärare på svenska är möjlig.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se