Introduktion till processreglering, 4 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 20 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-61819 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen kommer att ges på distans utan några obligatoriska fysiska träffar. Undervisningen kommer att ske via Zoom och Studium kommer att användas som lärplattform.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 16 december 2021 – 24 januari 2022

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 20 hp matematik samt en grundkurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 9667 kr

Studieavgift, totalt: 9667 kr

Om kursen

Kursen  är en grundkurs i reglerteknik med fokus på reglertekniska metoder och problem som är vanligt förekommande i industrin med tonvikt på processindustrin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Bengt Carlsson

E-post: bengt.carlsson@it.uu.se

Telefon: 018-471 31 19