Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-12017 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2023 – 4 september 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp matematik, 5 hp programmering och 5 hp beräkningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen är avsedd som en överbryggning mellan tidigare studier och till studier på avancerad nivå i tillämpad beräkningsvetenskap. Den är avpassad för dig som saknar eller har för lite kunskaper i beräkningsvetenskap i din tidigare utbildning på grundnivå. Ett exempel skulle kunna vara att du läst en kandidatexamen i något naturvetenskapligt ämne, till exempel biologi eller kemi, och nu vill koppla samman detta med beräkningar.

Kursen är också avsedd för studenter med utbildning i beräkningsvetenskap från andra länder och utbildningssystem. Den innehåller delar av Beräkningsvetenskap I och II. Beräkningsvetenskap III är en lämplig fortsättning, och den kursen är upplagd så att den med fördel kan läsas samtidigt.

Kursens innehåll täcker lösningsmetoder för stora linjära ekvationssystem, för ordinära differentialekvationer, Monte Carlo-metoder. MATLAB används genomgående i kursen och programmering är ett viktigt moment i kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se