Tillämpade finita elementmetoder, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-12006 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2023 – 7 november 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp matematik där 5hp linjär algebra och 5 hp flervariabelanalys ska ingå. En av kurserna Beräkningsvetenskap III och Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Inom kommersiella programvaror för beräkningar används ofta en typ av beräkningsmetoder som kallas finita elementmetoder (FEM). Metodiken kommer ursprungligen från hållfasthetsläran, men fungerar även för andra typer av problem och är ett mer generellt sätt att lösa partiella differentialekvationer på datorn. FEM är därför mycket använt inom industrin. Kursen innehåller både praktiska moment där deltagarna dels får använda ett kommersiellt FEM-program (FEniCS) och lite mer teoretiska moment.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se