Parallell och distribuerad programmering, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Campus

  Startdatum: 18 mars 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-62007 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 4 mars 2024 – 25 mars 2024

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Introduktion till beräkningsvetenskap eller Beräkningsvetenskap I. En av kurserna Högprestandaprogrammering och Lågnivå-parallellprogrammering ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Det är ett stående önskemål i vetenskap och teknik att höja datorernas räknekapacitet. Snabba datorer med en enda processor och ett enda minne är dyra att tillverka och att använda, och dessutom finns det fysikaliska begränsningar för hur snabb en sådan dator kan bli. En metodik för att komma runt detta är att koppla ihop många (kanske flera tusen) processorer och minnen av standardtyp och låta dem arbeta parallellt på samma problem. De olika processorerna måste då skicka meddelanden med delresultat mellan varandra. Olika typer av sådana parallelldatorer behandlas i kursen.

Vidare presenteras och analyseras parallella algoritmer för fundamentala beräkningsproblem som exempelvis matris-vektormultiplikation. Intressanta frågeställningar är om det finns parallellism i en viss algoritm eller i en omarbetning av algoritmen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se