Optimeringsmetoder, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-12040 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 120 hp inklusive 30 hp matematik, Programmeringsteknik I och någon av Introduktion till beräkningsvetenskap, Beräkningsvetenskap I, Beräkningsvetenskap bryggningskurs eller Numeriska metoder och simulering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Optimering handlar om att hitta den "bästa", den maximala eller minimala lösningen till ett problem, där problemet är formulerat i matematiska termer. Sådana problem uppstår överallt i vardagslivet. Det kan handla om att maximera vinst givet priser och andra förutsättningar, eller att optimera trafikflöden.

Optimeringsproblem leder till stora beräkningsproblem och löses med datorer och beräkningsprogramvara. Den här kursen handlar om hur sådana metoder fungerar och analyseras och hur problemen formuleras. I kursen ingår också att lösa optimeringsproblem från några olika områden. Här används programvaran MATLAB genomgående.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se