Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-12022 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 120 hp inklusive 30 hp matematik, samt därutöver 30 hp på avancerad nivå, varav 20 hp tillämpad beräkningsvetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap III. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Kursen ges både på engelska och svenska (varierar i olika projektgrupper).

Om kursen

Det här är en projektkurs där ett verkligt problem hämtas från industrin eller från någon institution vid universitetet. Du arbetar i mindre projektgrupper, och resultaten presenteras muntligt och skriftligt, både i populärvetenskaplig och mer "strikt vetenskaplig" form. Övningar i muntlig och populärvetenskaplig presentation ingår i kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se