Vetenskaplig visualisering, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-12026 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2023 – 7 november 2023

Behörighet: 120 hp inklusive Programmeringsteknik, 5 hp, och Beräkningsvetenskap II. Beräkningsvetenskap II kan bytas ut mot Numeriska metoder och simulering, 5 hp, Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp, eller Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Med uttrycket "en bild säger mer än tusen ord" avses idén att komplicerade berättelser kan beskrivas med enbart en enkel bild. Detta är sant även inom det vetenskapliga området och uttrycket beskriver i hög grad vad vetenskaplig visualisering handlar om. När man har stora och komplexa datamängder från experiment eller beräkningar är visualisering ett sätt att ge djupare insikt och kunskap. I vissa fall är det den enda möjligheten att tolka resultaten. Vetenskaplig visualisering handlar om just detta, metoder för att visualisera stora datamängder.

I kursen lär du dig bland annat att välja lämplig metod givet en viss datamängd, metoders begränsningar och att använda visualiseringsverktyg. Fokus kommer att vara att genom scriptprogrammering använda programvarupaketet VTK (Visualisation Toolkit) och på så sätt skapa fantastiska visualiseringar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se