Datoriserad bildanalys I, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-12030 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2023 – 7 november 2023

Behörighet: 120 hp varav 30 hp matematik och 10 hp datavetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap I/Introduktion till beräkningsvetenskap och Programmeringsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Har du arbetat med digitala bilder i något bildredigeringsprogram, till exempel förbättrat skärpan eller klippt bilden? I så fall har du arbetat med datoriserad bildanalys. Datoriserad bildanalys är konsten att automatiskt omvandla bilder till information och i bästa fall till kunskap. Många tillämpningar finns, exempelvis i medicin, jord- och skogsbruk, miljöövervakning, astronomi och kvalitetskontroll. Bildkällan kan vara ett mikroskop, en datortomograf, en vanlig TV-kamera, en satellit eller ett astronomiskt teleskop, där bildens storlek kan vara allt från några mikrometer till ljusår. Syftet kan vara visuell (mänsklig) analys, interaktiv analys det vill säga både datoriserad och visuell, eller en helt datoriserad analys.

Med datorernas hjälp och med matematiska transformationer kan en bild förbättras så att den blir lättare att tolka visuellt. Ur bilden hämtas mätvärden som är relevanta för tillämpningen, exempelvis storlek, form och antal. Mätvärdena kan bearbetas statistiskt för tolkning av bilden och för någon form av beslut. Ett konkret exempel på frågeställning från medicinsk bildbehandling där bildanalys kan användas är att avgöra om det finns det cancerceller eller ej i ett cellprov.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se