Rening i samband med energiproduktion, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 25 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-64302 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 16 januari 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen beskriver föroreningskontrollmetoder till exempel vid icke förnybar energiproduktion med fossila bränslen, i avfallskraftverk (WTEP), förbränning, förgasning, rökgasefterbehandling, från vägtrafik och marina fartygsmotorer. Avgasefterbehandling beskrivs vid katalys och nya plasmaassisterade tekniker, till exempel plasmaomvandling av CO2, NOx, SO2, kolväten, reduktion av partikelämnen, samt materialaspekter inom förnybar energi och vid recirkulation av dieselavgaser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA

Ladislav Bardos

E-post: ladislav.bardos@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 30 34