Tillämpad plasma, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 6 juni 2022

  Slutdatum: 15 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-64301 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 5 maj 2022 – 6 juni 2022

Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive en grundkurs i elektromagnetism eller fasta tillståndets fysik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen läses intensivt vecka 24-26 och vecka 33, med uppehåll däremellan, inkluderande en veckas självstudier.

Om kursen

Kursen beskriver viktiga mekanismer som styr reaktiva plasmaprocesser och egenskaperna hos processprodukter. Kursen ger insikt i industriella och miljöinriktade plasmatillämpningar, inklusive för kallt plasma vid atmosfärstryck, och kriterier för plasmaassisterade processer. Relationer förklaras mellan plasmaparametrar och egenskaper av den behandlade ytan och/eller materialet. Enskilda typer av plasmareaktorer för material- och ytskiktsteknik, i nanobiotillämpningar och miljöteknik beskrivs.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA

Hana Barankova

E-post: hana.barankova@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 30 18