Robotteknologi, 10 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 33 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-14302 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 30 augusti 2021

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Reglerteknik I, Elektronik I, Tillämpad mekanik II alternativt Mekanik III, Beräkningsvetenskap II, Transformmetoder, Linjär algebra II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Översikt om problemställningar för och tillämpningar av robotik. Kinematik och dynamik för robotarmar och mobila robotar, variabler för att beskriva stelkroppsrörelse inom robotik. Vanliga sensorer och aktuatorer för robotar med översikt om forskning och utveckling inom området. Kommunikationssystem för robotar. Programmering av robotsystem och analys av styrsystem för robotar. Person- och maskinsäkerhet. Multifysikaliska robotsimuleringsverktyg (robotstudio). Introduktion till mobila robotar. Rörelsestyrning. Maskininlärning och artificiell intelligens (AI), särskilt deterministisk AI för styrning och planering och introduktion till stokastisk AI med bildanalys och objektidentifiering. Positionering och navigering. Seende och sociala robotar. Presentationsteknik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA

Robin Augustine

E-post: robin.augustine@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 72 34