Processförbättring för hållbar utveckling, 5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 7 juni 2021

  Slutdatum: 29 augusti 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-64683 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 23 april 2021 – 31 maj 2021

 • VT 2022, Blandad tid, 17 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-64669 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 23 december 2021 – 9 januari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

I kursen får du lära dig hur processer kan användas för att arbeta med hållbar utveckling i olika verksamheter. Organisationer kan betraktas som processbaserade system. För att göra arbetet praktiskt operationaliserar vi hållbarhet utifrån de viktigaste globala hållbarhetseffekterna med grund i Agenda 2030 och ramverket Planetens gränser. Fokus blir på de viktigaste effekterna i den värdekedja din valda organisation finns i.

Allt värde skapas i processer oberoende av om de är identifierade eller inte. Genom att identifiera och visualisera aktuella processer skapas förutsättningar för ett effektivare hållbarhetsarbete. Processbaserade systemmodeller används för att synliggöra och mäta värdeskapandet i alla typer av verksamheter. Du arbetar med att förstå, definiera, och mäta hållbarhet samt med att identifiera förbättringsmöjligheter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Katarina Werner Hallgren

E-post: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 38