Byggnadsrenovering för energieffektivisering, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 25 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-64684 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 120 hp, varav 90 hp inom teknik med inriktning mot byggteknik alternativt kulturvård med inriktning mot byggnadsvård.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Den byggda miljön står för ungefär hälften av växthusgasutsläppen globalt och därför krävs att befintliga byggnader renoveras så att användningen av både energi och nya material minimeras. Den här kursen vänder sig till yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen som vill lära sig att identifiera, beräkna nyttan av, och ta fram beslutsunderlag för energieffektiviserande renoveringsåtgärder i befintliga byggnader. Kursen ges i form av 3-4 block à 2 dagar i Visby med eget arbete på valfri ort däremellan.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Katarina Werner Hallgren

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 38