Samhällsgeografi A, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-22300 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 29 juli 2021 – 23 augusti 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kan ej sökas tillsammans med kurserna Samhällets geografi 15 hp (2KU033) och/eller Ekonomisk geografi 15 hp (2KU014).

I detta kurspaket ingår följande kurser:

Om kursen

Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på bebyggelseutveckling, resursanvändning, befolkningsgeografi och ekonomisk geografi. Samhället omvandlas ständigt genom till exempel befolkningsökning, ekonomins globalisering, migration och klimatförändring. Dessa och många andra processer är geografiska - de måste "äga rum" någonstans och påverkar därmed med de lokala, regionala och globala förutsättningarna för individens och samhällets välstånd och utveckling.

Samhällsgeografi (även kallat kulturgeografi) är ämnet som sätter platsens och rummets betydelse för samhällets utveckling i fokus. Studier i samhällsgeografi utvecklar din förmåga att beskriva och analysera omvärlden, liksom identifiera problem och lösningar på samhällsutmaningar, utifrån ett geografiskt helhetsperspektiv. Kartografi och GIS (geografiska informationssystem) liksom exkursioner är viktiga inslag i undervisningen. I en globaliserad och komplex värld är förmågan att analysera samhället ur ett helhetsperspektiv en efterfrågad kompetens bland offentliga och privata arbetsgivare.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA