Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning, 90 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-25890 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av samlade meriter såsom tidigare utbildning och relevant yrkeserfarenhet. Meriter redovisas på särskild blankett.

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Utländsk psykologexamen som i utfärdandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings- och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant yrkeserfarenhet. Det krävs också att det bedömda kompletteringsbehovet i omfattning inte överskrider vad som kan tillgodoses under utbildningstiden.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 5.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 97500 kr

Studieavgift, totalt: 292500 kr

Anmärkning: Ladda ner och fyll i en meritförteckning på digital blankett och bifoga den som bilaga till din anmälan.

Om kursen

Utbildningen vänder sig till personer med utländsk psykologexamen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk psykologlegitimation.

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning.

För sökande med en examen från utanför EU/EES-området finns även alternativet att istället för kompletterande utbildning få legitimation efter kunskapsprov som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Lunds universitet samt vid Umeå universitet.

Innehåll

Utbildningen omfattar maximalt 90 högskolepoäng och innehåller teoretiska studier med praktiska inslag. Din tidigare kunskap inom psykologi integreras med ny kunskap. Studierna planeras med hänsyn till din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska visa den kunskap, förmåga och förhållningssätt som krävs för psykologyrket i Sverige och, efter prövning av Socialstyrelsen, kunna söka till praktiktjänstgöring (PTP).

Utbildningen är ett kurspaket och består inledningsvis av två gemensamma kurser: Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt och Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen. För resterande utbildning görs bedömning av dina förkunskaper och därefter görs individuella studieplaner.

Den individuella studieplanen består av kurser som samläses med Psykologprogrammet.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska med en stor del av kurslitteraturen på engelska. För att klara utbildningen är det därför en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska.

Efter fullgjorda studier kommer du att få ett intyg på genomgångna kurser. Utbildningen leder inte till en examen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

E-post: info@psyk.uu.se

Uppsala: Ingrid Lagerlöf

E-post: ingrid.lagerlof@psyk.uu.se

Telefon: 018-471 21 44

Lund: Martin Wolgast

E-post: martin.wolgast@psy.lu.se

Telefon: 046-222 91 11