Medie- och kommunikationsvetenskap C: Journalistikstudier, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-26368 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 26 augusti 2022

Behörighet: 60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier inom kurspaketet ges på engelska. Övriga kurser i kurspaketet ges på svenska.

Om kursen

Första halvan av detta kurspaket ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper inom journalistikstudier i kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier, som ger dig en djupare förståelse av grunderna för journalistik och hur journalistik förändras i en digital samtid.

Parallellt läses kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II, som fördjupar din förståelse av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Under andra halvan av terminen tillämpar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett självständigt vetenskapligt undersökningsarbete inom journalistikstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

E-post: info@im.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70