Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen 2021/2022 (7,5 hp)

HT21, 100 %, Campus

Startdatum: 1 oktober 2021

Slutdatum: 3 november 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-20004 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT22, 100 %, Campus

Startdatum: 18 februari 2022

Slutdatum: 23 mars 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-70004 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar svensk ekonomisk och social utveckling under perioden 1750 till nutid. Fokus ligger på vilka faktorer som hade betydelse för utvecklingen. Ämnen som diskuteras är jordbrukets omvandling, industrialisering, finansmarknadens och storföretagens utveckling, samt välfärdsstatens framväxt och karaktär.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1222

Fax: 018-471 1223

E-post: info@ekhist.uu.se

Ylva Hasselberg

E-post: ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

Telefon: 018-471 57 55