Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 28 september 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-20021 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 21 augusti 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, särskilt Europa från senmedeltid och fram till det industriella genombrottet. Fyra olika teman betonas: det förindustriella jordbrukets förutsättningar och omvandling; den demografiska utvecklingen, inbegripet levnadsstandardens utveckling; hantverkets och den tidiga förädlingsindustrins (protoindustrins) förutsättningar, betydelse och utveckling; handelns utveckling.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1222

E-post: info@ekhist.uu.se

Ylva Hasselberg

E-post: ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

Telefon: 018-471 57 55