Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2023

  Slutdatum: 5 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-20008 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 21 augusti 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella revolutionen. Teman som behandlas är industrialiseringsprocessen, industriföretagandets och arbetsmarknadens förnyelse samt betydelsen av institutionella förhållanden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1222

E-post: info@ekhist.uu.se

Ylva Hasselberg

E-post: ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

Telefon: 018-471 57 55