Nationalismens problematik. Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 2 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-26404 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 5 september 2022

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt eller ett humanistiskt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Sedan upplysningen har nationalism påverkat identitetsskapande och stats- och nationsbyggande i olika delar av världen. Denna problembaserade kurs använder historiska och samtida fallstudier i det postsovjetiska området för att analysera nationalism i teori, olika frågor orsakade av nationalism, samt hur den relaterar till andra faktorer som driver samhällsutvecklingen politiskt, kulturellt och socialt. Förkunskaper om regionens länder (Ryssland, förre detta Sovjet, Östeuropa) antas.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

E-post: info@im.uu.se

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

E-post: ires@ires.uu.se

Telefon: 018-471 16 97