Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 15 februari 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-71013 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument-, tjänste- och industriella marknader. Exempel på innehåll är konsumenter, konkurrenter och omgivning. Även företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering, marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsters karaktäristika, relationsorienterat synsätt kontrasteras mot det transaktionsorienterade.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Studieadministrationen vid Campus Gotland

E-post: studentservice-cg@uu.se