Läskurs i företagsekonomi, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 2 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-21015

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 45 hp inom ett ämne

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Målet med kursen är att utveckla din förmåga att överblicka, sammanfatta och analysera litteraturen gällande en specifik fråga eller tema inom företagsekonomi. Under kursen arbetar du självständigt, med stöd av handledarmöten (antingen individuellt eller i små grupper). Beroende på antal deltagare kan gruppaktiviteter (som till exempel presentationer och diskussioner av studenternas arbeten) ingå i kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Studieadministrationen vid Campus Gotland

E-post: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se