Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 september 2022

  Slutdatum: 2 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-21080 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 9 september 2022 – 23 september 2022

Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen är en fördjupning inom organisationsteorin med fokus på organisationen och dess omvärld. Organisationer är system för maktutövning som begränsas och påverkas av en rad interna och externa förhållanden. Inom ramen för kursen kommer bland annat organisationsförändringar, digitaliseringens påverkan och interkulturella aspekter att behandlas. Kursen kommer också att diskutera organisationers sociala ansvarstagande. Kursen bygger i hög grad på självständigt arbete med stöd av föreläsningar och seminarium.

Kursen utgör tillsammans med Grundkurs i företagsfinansiering, Grundkurs i marknadsföring 2 samt Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys andra terminens studier i företagsekonomi vid Campus Gotland.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Studieadministrationen vid Campus Gotland

E-post: studentservice-cg@uu.se