Grundkurs i företagsfinansiering 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 30 september 2019

Slutdatum: 27 oktober 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-21081 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen är en del av företagsekonomi B vid Campus Gotland. Kurser inom Företagsekonomi B vid Campus Gotland är: 2FE995 Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 2FE996 Organisation II: Organisationen och omvärlden, 2FE997 Grundkurs företagsfinansiering, 2FE998 Grundkurs marknadsföring 2

Om kursen

Kursen ger en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finns på företagets balansräkning. Centrala moment som behandlas i kursen är:

  • principer för hur finansiella tillgångar ska värderas,
  • hur kostnaden för ett företags olika kapitalkällor (skulder och lån) bör beräknas samt hur företagets kapitalkostnad kan identifieras med utgångspunkt från kapitalkällornas storlek,
  • efter vilka principer och normer som ett företag ska genomföra reala investeringar i sin verksamhet samt avslutningsvis
  • på vilket sätt företaget ska finansiera sin verksamhet.
I kursen kommer också olika metoder att studeras som möjliggör att en akties korrekta pris kan beräknas. Förekomst och huvudprinciper vid värdering av derivatprodukter, främst optioner, kommer också att behandlas.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Adri DeRidder

E-post: adri.deridder@fek.uu.se

Studentadministration campus Gotland

E-post: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Studie- och karriärvägledning vid Campus Gotland

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se